Bestuur

Het bestuur is onderdeel van de gemeenteraad (leidersteam) en bestaat uit de volgende personen:

Matthijs Jonker - Voorzitter
Mimi Ng - Penningmeester
Roz Burden - Secretaris

Het bestuur is verantwoordelijk voor de volgende zaken:
financiën, administratie, huisvesting, pr, techniek en het organiseren van de jaarvergadering.