Jaarverslag en plannen

Hier kunt u het jaarverslag downloaden, waarin een uitgebreid beeld wordt gegeven van de activiteiten in het afgelopen jaar en de plannen voor het huidige jaar.
Daarnaast is als bijlage het meerjaren beleidsplan 2011-2016 te vinden.