Giften en ANBI

Giften aan Rafaël Den Bosch zijn aftrekbaar van de belasting. Dit komt omdat Rafaël Den Bosch onder de ANBI beschikking van Rafaël Nederland valt.

Giften kunnen worden overgemaakt op het volgende rekeningnummer:

  • NL83INGB0006727610 - Algemene rekeningnummer Rafaël Den Bosch
  • NL48RBRB0878546502 - Giften voor Bulgarije

Vanaf 1 januari 2016 is het wettelijk verplicht een aantal gegevens te publiceren op de website van de gemeente om de ANBI status te behouden. Deze gegevens zijn hieronder te vinden:

Naam van de instelling Rafaël Den Bosch
RSIN nummer van Rafaël Nederland 8008.37.769
Post- en bezoekadres  Klik hier voor de adresgegevens
Doelstellingen van de ANBI Te vinden in het beleidsplan en daarnaast op de site van Rafael Nederland onder visie, identiteit en kernwaarden.
Beleidsplan Klik hier voor het beleidsplan 2011-2016
Functie van de bestuurders Klik hier voor het bestuur
Beloningsbeleid Geen beloningsbeleid *
Verslag van onze activiteiten Klik hier voor het jaarverslag
Financieel verslag Klik hier voor het kasboek en de begroting

* extra opmerking bij beloningsbeleid. Binnen onze gemeente wordt geen salaris of beloning uitbetaald. Wel is het mogelijk om onkosten die passen bij de activiteiten en doelstellingen van de gemeente te declareren.